กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ

ในการหาซื้อ กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ เราสามารถหาซื้อได้ที่ศาลซึ่งมีผู้ให้บริการนั่งอยู่ที่บูธลองสอบถามที่ช่อง 1 ประชาสัมพันธ์ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีให้ขอทราบจะได้รู้ว่าคดีแบบนี้เขารับหรือไม่ประการใด สอบถามค่าบริการให้ชัดเจนว่าต้องใช้เงินกี่บาทเบ็ดเสร็จแล้ว และเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ต้องใช้คนค้ำกรมธรรม์กี่คน มีอาชีพอะไรบ้าง ต้องเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่า สอบถามให้ชัดเจน

 

กรมธรรม์ประกันอิสรภาพรับในทุกคดีไหม

ปกติแล้วในคดีบางประเภทซึ่งมูลค่าความเสียหายมันเยอะเขาอาจจะไม่รับก็ได้ หรือคดียาเสพติดซึ่งมีปริมาณยาเป็นจำนวนมากหรือหากถูกศาลจำคุกก็มีโทษถึงประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตแบบนี้ก็อาจจะไม่รับก็ได้อย่างไรเสียให้สอบถามที่หน้างานอีกครั้ง