กฎหมายสำคัญนะ

โลกปัจจุบันวิวัฒนาการมาถึงจุดที่ทุกคนต่างก็รักษาสิทธิ์ของตัวเอง ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายถ้าบังคับใช้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมนั่นก็คือกฎหมายจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง เช่น การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั้นเราสามารถจอดได้หรือไม่อย่างไร หรือการจอดรถตามริมถนนต่างๆซึ่งบางจุดมีป้ายห้ามจอด เราก็ต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจมาล็อคล้อ และสั่งปรับได้ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองเห็นเป็นประจำ

นี่แค่เป็นเรื่องง่ายๆที่ยกตัวอย่างให้เห็นเมื่อกฎหมายมีความเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นความสำคัญกฎหมายจึงเพิ่มมากขึ้นตาม

จะกระทำการใดก็ตามจึงต้องคิดหรือมีมุมมองทางด้านกฎหมายประกอบด้วย มิฉะนั้นท่านอาจจะเป็นผู้แพ้หรือเสียเปรียบ ทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น

 

อนึ่งแล้วการที่เราคิดว่าเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายเราก็ต้องคิดด้วยว่าเราไปใช้สิทธิ์ของเราล้ำเส้นสิทธิ์ของคนอื่นหรือไม่ประกันใดนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันก็ไม่ต่างกับประชาธิปไตยที่ทุกคนต่างต้องการความอิสระเสรีแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องมีขอบเขตบางอย่างจำกัดด้วยมิฉะนั้นอาจจะทำให้ล้ำเส้นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้

พูดง่ายๆว่าต้องมีความสมดุลอยู่นั่นในตัวเอง ไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้เสมอไป แต่ละพื้นที่มีกฎหมายจำกัดแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศว่ามีความเป็นมาอย่างไรนั่นแหละเขาจึงเอามาออกเป็นกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดปลีกย่อยแต่โดยทั่วไปแล้ว Main Concept จะคล้ายกันอยู่ที่ว่ากฎหมายนั้นถอดแบบมาจากประเทศอะไรหรือผสมกันอย่างไร

 

บทความนี้เป็นบทความแรกของบล็อกนี้จึงเกริ่นนำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่างจะมาเล่ากันอีก