Month: June 2019

ขอเล่า case study ประกันตัวต่างๆที่น่าสนใจ

วันนี้จะมาเล่า case study ประกันตัวต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งในหลายคดีเราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเลย ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ 1 เมื่อเพื่อนท่านเดือดร้อนหรือมีปัญหาทะเลาะกัน มักจะชวนเราไปเป็นเพื่อนเพื่อช่วยกันเคลียร์ด้วย เมื่อการพูดคุยกับฝ่ายตรงข้าม ไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันและเมื่อมีการชุลมุนตะลุมบอนเกิดขึ้นเราในฐานะเป็นเพื่อนเกิดปัญหาได้ เมื่อมีการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บหรือมีคนถึงตายเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้ ทั้งที่เรื่องก่อเหตุตอนเริ่มต้นนั้น เราไม่ได้รู้เรื่องเลย   กรณีที่ 2 หรืออีกกรณีเราเป็นเจ้าหนี้ไปทวงเงินลูกหนี้ แล้วลูกหนี้ไม่จ่ายเราเกิดความโกรธ

Continue reading